Lee Min Ho และ Park Min Young กับฉากจูบบนโซฟาที่อ่อนโยน

Posted: June 15, 2011 in ลีมินโฮ, City Hunter, drama, korea, Lee Min Ho
Tags: ,

Lee Min Ho และ Park Min Young กับฉากจูบบนโซฟาที่อ่อนโยน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน City Hunter ได้ปล่อยภาพฉากโรแมนติก ฉากจูบบนโซฟา ระหว่างอีมินโฮและอีมินยอง

การ ถ่ายได้ถ่ายไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ในฉากที่ตัดไว้ที่คยองกี เป็นฉากที่ยูนซอง ห่มผ้าให้ นานา หลังจากที่ทั้งสองต้องพบเจอกับการต่อสู้ (หรือลอบทำร้าย?) และทั้งสองก็ทำให้พ่ายแพ้ไปโดยความพลังของคนทั้งคู่

ทาง ทีมงานละครกล่าวว่า นานาคือคนที่สามารถให้บางสิ่งแก่อียูนซองมากกว่าความรัก ตามเนื้อเรื่องของ City Hunter เป็นสิ่งที่โกหกไม่ได้ว่า อียูนซองเติบโตมากับเหตุการณ์มากมาย แต่มากกว่านั้นคือความสัมพันธ์ของเขาที่เติบโตขึ้นไปพร้อมกับนานา

http://news.nate.com/view/20110615n04239
English Translated : VITALSIGN
Thai Transklated : leeminhothailand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s